Historie

Historie barokního zámku

Z rytířského statku se stává barokní zámek

Ernst Ferdinand von Knoch – komorník Augusta Silného – odkupuje v roce 1717 rytířský statek Rammenau od rodiny von Seydewitz, která upadla do konkursu a o čtyři roky později zahajuje novostavbu barokního zámku. Ten měl navrhnout Johann Christoph Knöffel. V roce 1744 prchá Knoch z důvodu své vysoké zadluženosti z Rammenau. Ještě nehotový zámek přechází do vlastnictví rodiny von Hoffmann. Ta dokončuje stavbu a po pozdvihnutí do šlechtického stavu v roce 1778 se nazývá »von Hoffmannsegg«.

Klasicistní úprava

V roce 1788 získává statek Rammenau Johann Centurius von Hofmannsegg a v roce 1794 ho za 100 000 tolarů prodává svému švagrovi Friedrichu von Kleistovi, pruskému rytmistrovi. Ten nechává řadu místností přestavět ve stylu klasicismu a symetrickou zahradu upravuje na krajinný park v anglickém stylu. V roce 1820 získává Johann Centurius von Hofmannsegg zámek zpět. O 59 let později jej odkupuje od rodiny von Hoffmannsegg Hans Curt Christoph Ernst von Posern.

Od lazaretu k venkovskému studijnímu internátu

Během první světové války je barokní zámek využíván jako lazaret. V této době patřil Margaretě Gisele Gabriele Alexandře von Helldorf, rozené von Posern. Poté, co v roce 1945 obsadila zámek Rudá armáda, byla rodina von Helldorf během půdní reformy v sovětské okupační zóně vyvlastněna. Od roku 1951 jsou prostory zámku využívány pro školské účely, jako letní ateliér Vysoké školy výtvarného umění Drážďany a do roku 1962 jako venkovský studijní internát.

Pohádkový zámek moderní doby

Teprve v roce 1967 bylo otevřeno muzeum historie na zámku a stávající výstava, jejímž tématem je Johann Gottlieb Fichte, byla rozšířena o kapitolu ze zámeckých dějin. V létě 1968 byla otevřena zámecká restaurace a Zrcadlový sál se začal využívat pro koncerty. Na počátku 90. let minulého století přešel celý areál v Rammenau do vlastnictví Svobodného státu Sasko a stal se Státním zámkem.

Kontakt

Barokní zámek Rammenau

Am Schloss 4 | 01877 Rammenau

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 3594 703559
rammenau@schloesserland-sachsen.de

Otevírací doba

Změny vyhrazeny

Vstupné

  • Vstupné 5,00 EUR
  • Snížené vstupné 4,00 EUR

Změny vyhrazeny